Sportkanjerclub land van Cuijk werkt samen met Fysiotherapie Cuijk Centrum en Fysiotherapiepraktijk Hofmans van Benthum.

Mocht een kind een motorische achterstand hebben dan kan het soms raadzaam zijn fysiotherapie toe te passen. Dit kan vrijwel altijd bekostigd worden uit het basis zorgpakket van uw zorgverzekering. 

Fysiotherapiepraktijk Hofmans van Benthum heeft een kinderfysiotherapeute in dienst die Sportkanjerclub Land van Cuijk raad en advies kan geven. Zo kan Sportkanjerclub land van Cuijk kinderen laten observeren en/of doorsturen naar deze gespecialiseerde fysiotherapeute op gebied van afwijkingen of achterstand in de motorische ontwikkeling. Wanneer het nodig is kan er dan extra aandacht worden besteed aan de motorische ontwikkeling van uw kind, zodat uw kind meer plezier gaat beleven aan sporten en beter mee kan komen met leeftijdsgenootjes.  Ook wanneer er sportblessures ontstaan kunnen deze door de sportfysiotherapeuten van Hofmans van Benthum onderzocht en behandeld worden.

Waarom wij de samenwerking met Sportkanjerclub Land van Cuijk aangaan:
 
“Voor ieder kind is het belangrijk om te sporten. Toch zijn er nog genoeg kinderen die niet aan een sport deelnemen om verschillende redenen. Als kinderfysiotherapeut zie ik veel kinderen met motorische problemen. Het uiteindelijke doel is vaak deelnemen aan een reguliere sport. Dit is echter niet altijd haalbaar voor een kind. Het kan niet meekomen met leeftijdsgenootjes en ervaart zo ook geen plezier aan sporten. Dit resulteert weer in stoppen met sporten en bewegen. Hierdoor blijft de motorische achterstand bestaan of wordt zelfs groter. Sportkanjerclub Land van Cuijk is daarom een goed initiatief. Een kind kan er vrijblijvend ervaring op doen met diverse sporten, de nadruk ligt niet op de prestatie en uw kind wordt goed begeleid.”
 
 

 

Fysiotherapie Cuijk Centrum kan met hun programma’s, Kids gym of Kids gym actief, mogelijk dat extraatje bieden wat een kind nodig heeft. Kids gym is voor motorische achterstanden en Kids Gym actief voor kinderen met (dreigend) overgewicht. 

“De reden om samen te werken met Sportkanjerclub Land van Cuijk is omdat het goed is dat er op het gebied van bewegen een zo groot mogelijk aanbod is van programma’s die elk voor zich bij een andere doelgroep aansluiten. Zo vormt zich een sociale kaart van diverse mogelijkheden in deze regio.