Sportkanjerclub Land van Cuijk kan ook uw vereniging ondersteunen!

 

In samenwerking met Sportkanjerclub Land van Cuijk en Stichting Sportkanjers worden sportverenigingen in staat gesteld het opvoedkundig (sport)  klimaat in hun club te optimaliseren. Dit gaat in 4 achtereenvolgende stappen:

1 Bestuurlijk draagvlak
Het bestuur, de jeugdcommissie en wellicht de commissie normen en waarden worden tijdens een  beleidsbijeenkomst” geïnformeerd over de methode. Er wordt gediscussieerd hoe de verenging kan bijdragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. De bestuurders van de vereniging zorgen voor draagvlak en continuïteit. Bij voorkeur stelt de vereniging een kanjercoördinator en eventueel een kanjercommissie aan. Na afloop van het traject ontvangt de vereniging een  sportkanjerlicentie, waarmee de vereniging aangeeft de Sportkanjermethode toe te passen.

2 Scholing kader
De trainers en begeleiders van de vereniging volgen een korte cursus om te kunnen werken met de Sportkanjermethode. De cursus bestaat uit één workshop (voor alle begeleiders, trainers) gevolgd door twee bijeenkomsten waarin theorie en praktijk hand in hand gaan. De deelnemers ontvangen materiaal om zelf met de methode aan de slag te gaan. Voor iedere cursist die aan alle bijeenkomsten deelneemt en de PVB (proeve van bekwaamheid) aflegt is er een diploma sportkanjertrainer 2.

3 Coaching kanjercoördinator en commissie kanjers
Om de vereniging in staat te stellen zelf met de methode aan de slag gaan, worden verenigingsmensen opgeleid tot Sportkanjerspecialist. Bij voorkeur leiden we meerdere mensen op. Als dat niet mogelijk is, krijgt alleen de kanjercoördinator deze opleiding. De kanjerspecialisten zijn zelf in staat om bijeenkomsten te organiseren, te communiceren over Kanjers in de Sport en de trainers en begeleiders te coachen en bij te staan.

4 Informatie ouders en (jeugd)leden
Een leuk en belangrijk moment in het traject is de bijeenkomst voor ouders en jeugdleden. Tijdens deze bijeenkomst krijgen ouders uitgelegd wat de uitgangspunten zijn van Kanjers in de Sport. Er wordt gesproken over de redenen van de vereniging om een kanjersportvereniging te worden. Het is de bedoeling ouders te betrekken bij het proces en steun te krijgen bij het uitdragen en uitvoeren van de Kanjermethode. De kanjercoördinator organiseert deze avond onder begeleiding van een expert van Sportkanjerclub land van Cuijk.

Verenigingen kunnen zich aanbieden als samenwerkingspartner. De sportkanjerclub Land van Cuijk werkt met verschillende sportverenigingen samen. Zo kunnen deze verenigingen zich promoten en mogelijk nieuwe leden werven. De sportoriëntatielessen worden ook verzorgt door trainers van deze verenigingen die een workshop hebben gevolgd over de Sportkanjermethode.