Stichting Sportkanjers zit achter de oprichting van vele sportkanjerclubs in Nederland.

De doelstelling is “versterken van het opvoedkundig klimaat in de sport”.

Het uitgangspunt is “geen enkel kind mag buitenspel staan”.

De slogan is “word je beste zelf”.

Voor meer informatie zie de website: http://www.sportkanjers.nl/