Hoe werkt het?

1 Inhoud van Sportkanjers
De Sportkanjerlessen zijn vooral sportief maar wel aangevuld met sociaal vaardigheidsoefeningen, de kanjerkringen. Het is voor kanjers die soms even niet meer weten hoe het is om een kanjer te zijn in een sportvereniging.

2 Samenwerking
De projecten kunnen plaatsvinden binnen sportverenigingen of sportbuurtwerk. De werving van deelnemers gebeurt bij voorkeur via sportverenigingen, sportbuurtwerk, onderwijs en eventueel zorg.

3 Aansluiten bij bestaand aanbod
Bewust wordt aansluiting gezocht bij het bestaande sportaanbod. Het is niet de bedoeling extra aanbod te creëren. We willen kinderen (en hun ouders) ondersteunen om succesvol lid te zijn van een sportclub. Door de samenwerking met de sportverenigingen (clinics, gastlessen) is de drempel om (weer) lid te zijn van de sportclub laag.

4 Deskundig kader
Sportkanjers werkt met speciaal opgeleide sportdocenten die in staat zijn om goede sport- en spellessen te geven. Daarnaast zijn de docenten in staat om de sociale vaardigheidstrainingen (kanjerkringen) op een juiste manier aan te bieden. De sportdocenten betrekken de ouders bij de lessen, zodat de methode ook thuis toegepast kan worden.

5 Kanjermaterialen
De deelnemers ontvangen een eigen werkboek waarmee ze tijdens de lessen en thuis aan de slag kunnen. De sportdocenten gebruiken hun eigen docentenmap.