Sportkanjerclub een club voor echte kanjers

·In Nederland zijn er over het hele land Sportkanjerclubs opgericht. Dit om kinderen die het nu nog lastig vinden om aan te sluiten bij het regulieren sportaanbod of niet kunnen kiezen toch een kans te geven om toch te bewegen en sporten in groepsverband.

·Stichting Sportkanjers heeft de “kanjers in de sport methode” ontwikkeld op basis van de uitgangspunten van het instituut voor kanjertraining. De Kanjers in de sport methode heeft sinds de introductie in 2004 naar schatting 30.000 sporttrainers via ruim 1.000 sportverenigingen bereikt.

·In 2007 is de stichting Sportkanjers opgericht om nog uiting te geven aan de doelstelling om het opvoedkundig klimaat in de Sport te versterken. De focus is ook komen te liggen op het sportbuurtwerk, de buitenschoolse opvang en het bewegingsonderwijs.

·In 2011 is gekozen om de kanjers in de sport methode verder te ontwikkelen en nog meer geschikt te maken voor het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen binnen en door sport, spel en bewegen. Ze willen graag rekening houden met het feit dat kinderen (met name via onderwijs) in aanraking zijn gekomen met verschillende SOVA (sociaalvaardigheid) methodieken.